Rúa da Feira nº32, San Xoan. 15563 Moeche (A Coruña)

Código da vía: CR0122ANTI

Ref.Catastral:
15050A075090020000GX
Parroquia:
Sta. Cruz

Tipo:
Vía local

Longitud (m):
166,40

Anchura (m):
3,0

X inicial (UTM):
587523
X final (UTM):
587533
Y inicial (UTM):
4824188
Y final (UTM):
4824328
Pavimento:
MB

Estado conservación: Regular

Valoración (€):
16.400,38

Observacións:

Ver en PDF / Imprimir: