Rúa da Feira nº32, San Xoan. 15563 Moeche (A Coruña)

Código da vía: XUXX69NPMI

Ref.Catastral:
15050A502092110000FJ
Parroquia:
San Xurxo

Tipo:
Vía local

Longitud (m):
68.98

Anchura (m):

X inicial (UTM):
580162
X final (UTM):
580230
Y inicial (UTM):
4822531
Y final (UTM):
4822531
Pavimento:
NE

Estado conservación:

Valoración (€):
0

Observacións:

Ver en PDF / Imprimir: