Rúa da Feira nº32, San Xoan. 15563 Moeche (A Coruña)

Código da vía: XU0113APTI

Ref.Catastral:
NON CONSTA
Parroquia:
San Xurxo

Tipo:
Vía local

Longitud (m):
2.248,00

Anchura (m):
3,0

X inicial (UTM):
578466
X final (UTM):
580465
Y inicial (UTM):
4820728
Y final (UTM):
4820694
Pavimento:
RA

Estado conservación: Bon

Valoración (€):
170.420,88

Observacións:

Ver en PDF / Imprimir: