Rúa da Feira nº32, San Xoan. 15563 Moeche (A Coruña)

Código da vía: XU0112NPTI

Ref.Catastral:
15050B503092010000IG
Parroquia:
San Xurxo

Tipo:
Vía local

Longitud (m):
76.36

Anchura (m):
2.5

X inicial (UTM):
581296
X final (UTM):
581328
Y inicial (UTM):
4823538
Y final (UTM):
4823538
Pavimento:
TE

Estado conservación:

Valoración (€):
1,476

Observacións:

Ver en PDF / Imprimir: