Rúa da Feira nº32, San Xoan. 15563 Moeche (A Coruña)

Código da vía: XU0087MNTI

Ref.Catastral:
15050A063090110000GP
Parroquia:
San Xurxo

Tipo:
Vía local

Longitud (m):
400.80

Anchura (m):
2.5

X inicial (UTM):
582380
X final (UTM):
582323
Y inicial (UTM):
4822480
Y final (UTM):
4822480
Pavimento:
MI

Estado conservación:

Valoración (€):
14,058

Observacións:

Ver en PDF / Imprimir: