Rúa da Feira nº32, San Xoan. 15563 Moeche (A Coruña)

Código da vía: XU0008NPMI

Ref.Catastral:
15050A502090630000FB
Parroquia:
San Xurxo

Tipo:
Vía local

Longitud (m):
224.60

Anchura (m):
2.4

X inicial (UTM):
579431
X final (UTM):
579646
Y inicial (UTM):
4820586
Y final (UTM):
4820586
Pavimento:
TE

Estado conservación:

Valoración (€):
2,550

Observacións:

Ver en PDF / Imprimir: