Rúa da Feira nº32, San Xoan. 15563 Moeche (A Coruña)

Código da vía: XO0102ANTI

Ref.Catastral:
15050A023090010000GP
Parroquia:
San Xoan

Tipo:
Vía local

Longitud (m):
283,70

Anchura (m):
4,0

X inicial (UTM):
579497
X final (UTM):
579677
Y inicial (UTM):
4824322
Y final (UTM):
4824337
Pavimento:
MB

Estado conservación: Bon

Valoración (€):
39.899,57

Observacións:

Ver en PDF / Imprimir: