Rúa da Feira nº32, San Xoan. 15563 Moeche (A Coruña)

Código da vía: XO0101NNTI

Ref.Catastral:
15050A024090120000GT
Parroquia:
San Xoan

Tipo:
Vía local

Longitud (m):
488,90

Anchura (m):
2,5

X inicial (UTM):
579773
X final (UTM):
579791
Y inicial (UTM):
4823787
Y final (UTM):
4823982
Pavimento:
TE

Estado conservación: Regular

Valoración (€):
9.447,99

Observacións:

Ver en PDF / Imprimir: