Rúa da Feira nº32, San Xoan. 15563 Moeche (A Coruña)

Código da vía: XO0021NPTI

Ref.Catastral:
15050A502002970000FQ
Parroquia:
San Xoan

Tipo:
Vía local

Longitud (m):
75.60

Anchura (m):
2.5

X inicial (UTM):
580037
X final (UTM):
579994
Y inicial (UTM):
4821813
Y final (UTM):
4821813
Pavimento:
TE

Estado conservación:

Valoración (€):
1,461

Observacións:

Ver en PDF / Imprimir: