Rúa da Feira nº32, San Xoan. 15563 Moeche (A Coruña)

Controis do mapa

Facendo ‘click’ no elemento da rede do noso interese ábrese unha pequena fiestra con toda a información recompilada. 

Controis do zoom

Afastan ou achegan o mapa

Xeoposicionamento

Xeoposiciona o dispositivo móvil ou tablet (require ter o GPS activado)

Ferramenta de medición

Mide distancias (lonxitude ou ancho)

Buscador de lugares ou núcleos

Introducir o nome do lugar ou do núcleo e pulsar 'enter', recoméndase poñer tamén o código postal separado por unha coma (exemplo: vigo, 15563)

Localizador por referencia

Introducir a referencia do elemento e pulsar 'enter', ou seleccionala da lista que vai propoñendo a aplicación

Selector de información a a mosar

Posicionar o rato sobre a icona e marcar ou desmarcar a información desexada