Rúa da Feira nº32, San Xoan. 15563 Moeche (A Coruña)

Código da vía: CR0052NPMI

Ref.Catastral:
15050C501090230000WY
Parroquia:
Santa Cruz

Tipo:
Vía local

Longitud (m):
192.30

Anchura (m):
2.0

X inicial (UTM):
586732
X final (UTM):
586842
Y inicial (UTM):
4825080
Y final (UTM):
4825080
Pavimento:
TE

Estado conservación:

Valoración (€):
665

Observacións:

Ver en PDF / Imprimir: