Rúa da Feira nº32, San Xoan. 15563 Moeche (A Coruña)

Código da vía: CR0022NMTI

Ref.Catastral:
15050B501090460000IZ
Parroquia:
Santa Cruz

Tipo:
Vía local

Longitud (m):
1,029.00

Anchura (m):
2.0

X inicial (UTM):
586201
X final (UTM):
585323
Y inicial (UTM):
4822903
Y final (UTM):
4822903
Pavimento:
TE

Estado conservación:

Valoración (€):
9,734

Observacións:

Ver en PDF / Imprimir: