Rúa da Feira nº32, San Xoan. 15563 Moeche (A Coruña)

Código da vía: CR0008NPTI

Ref.Catastral:
15050B501090990000IK
Parroquia:
Santa Cruz

Tipo:
Vía local

Longitud (m):
279.50

Anchura (m):
2.0

X inicial (UTM):
584306
X final (UTM):
584123
Y inicial (UTM):
4822649
Y final (UTM):
4822649
Pavimento:
TE

Estado conservación:

Valoración (€):
4,321

Observacións:

Ver en PDF / Imprimir: